~~Szirin

15 tekstów – auto­rem jest ~~Szi­rin.

Anioł Stróż

O dziewczyno,
Gdy po raz os­tatni widziałem two­je oczy była w nich radość
O dziewczyno,
Gdy po raz os­tatni widziałem two­je oczy była w nich radość

Idziesz ulicą
W twych oczach widzę chłód, strach
Tak, ob­serwuję cię [...] — czytaj całość

wiersz • 31 maja 2012, 20:38

Rozmowa z P.

Pa­miętasz jeszcze?
Czy wspmi­nasz tę wiosnę?

Tak, każde­go wie­czo­ru i nocy,
I trochę też za dnia,
Jeśli smu­tek udzieli pomocy.

Bo nie ma ta­kiej chwi­li by cze­goś nie brakowało,
I znów sa­mot­ność doskwiera,
Chciałabym, aby źródło smut­ku nig­dy swej wo­dy już nie przelało. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 listopada 2011, 22:14

Śmieję się często. To smut­ne, że mo­je oczy daw­no przes­tały się śmiać. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 października 2011, 22:44

Przed domem

Piękne jest to drzewo
A mi­jamy je tak obojętnie
Złocis­te oka­lają je promienie
A pat­rzy­my tak beznamiętnie
Wrażli­wości w nas nie ma
Drze­wo także sza­rość dopada
Pot­ra­fiłam odkryć
Te­raz.... Jak­by dla mnie każdy pro­mień spadał
Rośli­na da­je mi ukojenie
Mój Duch cze­kał na uspokojenie
Te­raz otacza mnie cisza, na myśl sa­mot­ność przywodząca
Nie
Po­jawiła się równo­waga szczęście przywodząca. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 20 października 2011, 21:02

* * *

Pot­rze­ba sa­mot­ności
A za­kochi­wałam się mi­lion razy
Niepew­na
I pot­rze­ba samotności
Małomówna i samotność
Tyl­ko ta miłość przetrwała
Po­zor­na
Zaw­sze się wtrącają
Dziwna
Sa­mot­na więc patrzy
Jak­by chciała ko­goś zabić
Po­zor­nie, ślepi
Zwyczaj­nie samotna
Nie rozumieją
Pot­rze­ba małej na­mias­tki miłości i
Będzie szczęśli­wa
Ale śle­pi nie widzą na­zywając ją inną. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 11 października 2011, 16:29

* * *

Mówiłam i nie słuchali
Zauważyłam a zignorowałam
Marzyłam i marzę
Ich nie interesuje
Skończą niezainteresowani
Marzę- 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 21 września 2011, 19:52

* * *

Jak ściany ludzie bywają
Oz­da­biasz je ob­ra­zami, od­wdzięczą się jak Próżny z "Małego Księcia"
Przy­jaźnie jak ma­lowa­nie bywają
Odświeżasz pokój bar­wny­mi farbami
Mi­nie czas, ściany wyblakną

Zos­ta­niesz sam 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 sierpnia 2011, 01:42

Zegar

Sa­mot­nie wy­bijając godziny
Jes­tem wśród ludzi
Sa­mot­ny jednak
Wysłuchuję cierpliwie
Sam jed­nak milczę
Ty­kając tyl­ko cichut­ko z nadzieją że ktoś mnie usłyszy 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 20 sierpnia 2011, 02:43

Wal­czyła dziel­nie o młodość, a i tak wyg­rał czas.
Bo są w naszym życiu rzeczy, których nie możemy zacho­wać i nieważne jak bar­dzo byśmy wie­rzy­li, nie każde marze­nia się spełniają. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 23 lipca 2011, 01:31

Każde­go dnia niczym Sy­zyf wtaczasz na górę głaz, który ciągle umy­ka. Tym ka­mieniem jest szczęście, o które troszczysz się w nies­kończo­ność, a i tak um­rzesz niespełniony. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 lipca 2011, 21:03
~~Szirin

Zajmuję się wszystkim i niczym. Robię wiele rzeczy, ale czasami lubię nie robić po prostu nic. Jestem jedyna w swoim rodzaju i drugiej takiej jak ja nie znajdziecie nigdzie.Tworzę patrząc, tworzę dla siebie, a umieszczanie tekstów na cytatach traktuję jako "mój mały tomik poezji doszuflady". Taaak "doszuflady" specjalnie razem ;). Cieszy mnie fakt że ktoś przy okazji to przeczyta.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność